Controlling & Monitoring

Po co kontrolować wykonywanie zadań i po co digitalizować dane?

PROSTY w użyciu

kody QR

DIGITALIZACJA

Nowoczesne rozwiązania informacyjne

NISKI KOSZT i OPTYMALIZACJA KOSZTÓW

Pakiet oprogramowania o wysokiej wartości dodanej dla biznesu.

E- BIZNES

ŁATWE I OPŁACALNE PRZECHOWYWANIE I PRZEGLĄD wszystkich danych - Kompletny proces e-biznesowy to podstawa nowoczesnego biznesu.

DOŚWIADCZENIE UŻYTKOWNIKA

Doskonałe wrażenia wirtualne, szybki dostęp do ważnych funkcji w dowolnym momencie.

WYKORZYSTANIE PRZEZ SMART PHONE

aplikacja na platformę Android i Apple umożliwiająca dostęp do informacji przez telefon.

POPRZEZ API MOŻESZ POŁĄCZYĆ SIĘ Z DOWOLNYM SWOIM SYSTEMEM

Istnieje możliwość połączenia się z istniejącym systemem biznesowym lub rozwiązaniem internetowym

ŁATWE W ZARZĄDZANIU

Rozwiązanie do łatwego prowadzenia ewidencji i kontroli wydajności pracowników i zleceniodawców.

To jest ŁATWE!

Gdy potrzebujesz rejestrować lub archiwizować poszczególne czynności lub regularnie zapisywać określone parametry pomiarów, zarządzanie rekordami dotBusiness jest idealnym narzędziem dla Ciebie!
You can test the tool via app store, available for Android and Apple.
With the test trial you can experience how it is easy and simple for daily use and achieving great results!

GDZIE GO MOŻNA UŻYWAĆ

Cleaning

różne usługi sprzątania i czyszczenia

Scientist

sterylizacje i dezynfekcje w służbie zdrowia

Storage

unieszkodliwianie odpadów komunalnych

Paper

dostęp do danych osobowych

Vinery

przemysł winiarski i piwowarski

Food

przemysł spożywczy

Janitor

usługi woźnego

Education

edukacja i przedszkola

administratorzy budynków

Logo

i wiele więcej

Narzędzie do zarządzania dokumentacją DotBusiness może być używane do różnego rodzaju codziennych zadań lub czynności, które wymagają rejestracji lub archiwizacji, na przykład standard HAACP, prace konserwacyjne, prace porządkowe, prace wykończeniowe...

GŁÓWNE CECHY dotBusiness-u:

KONTROLA CZYNNOŚCI I POZYCJI

Narzędzie DotBusiness umożliwia kontrolę realizacji działań poprzez listę kontrolną, pomaga pracownikom w zarządzaniu zadaniami, np. planowanie przyszłych zadań i sprawdzanie wykonanych czynności (za pomocą listy kontrolnej), które parametry należy odnotować i kontrolować (np. temperatura, wilgotność…) lub które przedmioty zostały użyte (np. szampon, środek czyszczący, mydło...).

Bardzo łatwo jest określić, które czynności lub zadania należy wykonać. Każde zadanie można zdefiniować za pomocą:
  • usług wykonawczych,
  • zużycia materiału,
  • czasu trwania zadań,
  • rozpoczęcia realizacji,
  • wymaganego raportu,
  • wymaganych dowodów (zdjęć, lokalizacji GPS),
  • wymaganych informacji zwrotnej, w tym opinii użytkowników,
  • wysyłania promocji i powiadomień,
  • rejestracji parametrów lub proporcji,
  • i wiele więcej.
Graphs
Zarządzanie rekordami DotBusiness umożliwia także rejestrowanie w czasie każdej czynności - od początku do końca. Można także robić zdjęcia w przypadku incydentów przed, w trakcie lub po zakończeniu aktywności.
Icon

WYKONANIE ZADAŃ

Wykonawcy zadań widzą wszystkie swoje działania i zadania w swojej aplikacji DobBusiness. Dodatkowo aplikacja umożliwia zleceniodawcom wgląd w historię wszystkich wykonanych czynności.
 
Aplikację można pobrać bezpłatnie ze sklepu z aplikacjami (Google lub Apple)
Envelope

KOMUNIKACJA MIĘDZY KIEROWNIKIEM A WYKONAWCĄ ZADAŃ

Ważną dodatkową funkcją DotBusiness jest narzędzie do zarządzania dokumentacją, które pozwala na komunikację z pracownikami wykonującymi zadania. Gdy zajdzie potrzeba wprowadzenia zmian w trakcie trwającego zadania, można wysłać wiadomość lub instrukcje do wykonawcy zadania za pośrednictwem portalu internetowego.
Box

PRZEGLĄD DZIAŁAŃ I KOSZTÓW

Narzędzie do zarządzania rekordami DotBusiness oferuje analizę kosztów dla każdego wykonanego działania. Przełożony może w każdej chwili sprawdzić koszt konkretnej zakończonej lub planowanej czynności. Ponadto można otrzymać automatycznie wygenerowany spersonalizowany raport pocztą elektroniczną, w oparciu o żądane i uzgodnione wymagania.
Chat

OPINIE ODWIEDZAJĄCYCH I KLIENTÓW

W przypadku potrzeby uzyskania informacji zwrotnych od swoich klientów, gości lub jakiejkolwiek innej grupy, można skorzystać z funkcji Oceny w narzędziu do zarządzania rekordami DotBusiness. Z ankiety można korzystać za pomocą kodu QR w wielu potrzebnych lokalizacjach jednocześnie. Ta funkcja umożliwia komunikację z klientem (jeśli jest to sprawa).

KORZYŚCI Z ROZWIĄZANIA DOTBUSINESS

Book
łatwe rejestrowanie czynności
Pen
automatycznie generowane spersonalizowane raporty
Chat
komunikacja z wykonawcami zadań
Report
przegląd kosztów obsługi
przypomnienia i alarmy
Chat
opinie klientów (recenzje / oceny)
Envelope
komunikaty promocyjne dla klientów
Save
archiwum dokumentacji
Warning
bardzo przystępne rozwiązanie
Plus
i wiele więcej.
Background image

SPRÓBUJ MNIE!

Prośba o 30-dniowy bezpłatny okres próbny
Dzięki odpowiedniemu narzędziu planowanie i podział zadań według dostępnych zasobów ludzkich jest łatwe, podobnie jak organizowanie wdrażania, monitorowanie mierzonych wyników i ocena satysfakcji klienta.
BEZPŁATNY OKRES PRÓBNY
Decorative dots horizontalDecorative dots horizontalIcon decorative dotsDecorative dots vertical

Czytaj więcej

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
The European Regional Development Fund finances the development and expansion ...
PRZECZYTAJ WIĘCEJ O TYM ···
REJESTRACJA DZIAŁAŃ SPECJALNYCH
The situation and a bunch of peculiarities force us to make adjustments in the ...
PRZECZYTAJ WIĘCEJ O TYM ···
Śledź nasze aktualnościDecorative dots horizontal